Terug

Kernwaarden: tips bij opstellen en voorbeelden

door Danique Geskus | nov 8, 2023

Kernwaarden zijn de onzichtbare bouwstenen van een bedrijf. Ze vormen de cultuur, leiden beslissingen en beïnvloeden hoe collega’s met elkaar omgaan. In de wereld van human resources (HR) spelen kernwaarden een cruciale rol bij het vormgeven van het personeelsbeleid, het aantrekken van talent en het creëren van een positieve werkomgeving. In dit blog duiken we dieper in op waarom kernwaarden zo belangrijk zijn voor een bedrijf en hoe ze bijdragen aan het succes ervan.

Breng je HR-cyclus naar een hoger niveau! Met onze gratis e-guide kun je zelf een moderne HR-cyclus ontwerpen. Download hem hier en ga gelijk aan de slag!

 

Betekenis kernwaarden

Kernwaarden zijn de fundamentele overtuigingen en principes die het gedrag en de beslissingen van een organisatie en haar medewerkers sturen. Ze fungeren als richtlijnen voor wat wel en niet acceptabel is binnen de bedrijfscultuur. Terwijl missie- en visieverklaringen vaak strategische doelen beschrijven, geven kernwaarden de ethiek en normen weer die een organisatie nastreeft.

 

Waarom ze essentieel zijn

  • Werving en selectie: Kernwaarden zijn essentieel bij het aantrekken van talent dat bij jouw organisatie past. Het vergemakkelijkt integratie in de bedrijfscultuur en vermindert conflictrisico.
  • Cultuurvorming: Ze fungeren als leidraad voor gewenst gedrag en vormen de basis voor de bedrijfscultuur die wordt gecreëerd en onderhouden.
  • Prestatiemanagement: Ook helpen ze bij het evalueren van jouw prestaties en die van je collega’s. Ze bieden een kader om te beoordelen of jullie de organisatiewaarden nastreven in jullie dagelijkse werk.
  • Ethiek en integriteit: Kernwaarden dienen als een kompas dat jou en je collega’s helpt ethische beslissingen te nemen en integer te handelen bij het omgaan met gevoelige HR-aangelegenheden.
  • Leiderschap en ontwikkeling: Ze spelen een cruciale rol bij de ontwikkeling van leiderschapscapaciteiten binnen jouw organisatie. Leiders moeten ze belichamen en integreren in hun managementstijl.

 

Learned faciliteert objectieve evaluaties. Door meerdere meetmomenten per jaar te creëren op basis van verschillende thema’s – bijvoorbeeld: de fit met je cultuur en het behalen van de doelen, krijg je objectief inzicht in je low- en high performers. Probeer Learned nu 14 dagen gratis!

Toelichting: In iedere evaluatie wordt inzichtelijk hoe de medewerker scoort op de verschillende thema’s.

 

Het proces van het bepalen van kernwaarden

Het vaststellen van kernwaarden vereist een zorgvuldig proces:

1. Betrek medewerkers: Het is belangrijk om medewerkers te betrekken bij het bepalen van de kernwaarden. Organiseer workshops of enquêtes om input van medewerkers te verzamelen.

2. Analyseer de organisatiecultuur: Kijk naar de bestaande cultuur en identificeer de waarden die al worden gepraktiseerd. Dit kan helpen bij het formuleren van kernwaarden die passen bij jouw organisatie.

3. Definieer en articuleer: Formuleer de kernwaarden op een duidelijke en beknopte manier. Ze moeten gemakkelijk te begrijpen en onthouden zijn.

4. Implementeer en communiceer: Integreer de kernwaarden in alle processen, van werving tot prestatiebeoordelingen. Communiceer ze actief naar medewerkers en zorg ervoor dat ze bekend zijn binnen de hele organisatie.

5. Integriteit en consistentie: Het is van cruciaal belang dat jouw organisatie en haar leiders de kernwaarden consequent naleven. Integriteit in het handhaven van de waarden is essentieel voor geloofwaardigheid.

 

Relevante voorbeelden

1. Integriteit: Integriteit is vaak een leidende kernwaarde. Het benadrukt eerlijkheid, vertrouwen en ethisch gedrag bij het omgaan met medewerkers, klanten en gevoelige gegevens.

2. Empathie: Bedrijven benadrukken vaak empathie als een kernwaarde. Het toont betrokkenheid bij het welzijn van medewerkers en klanten en stimuleert begrip voor hun behoeften en zorgen.

3. Professionalisme: Professionaliteit is een belangrijke kernwaarde, omdat het hoge normen voor gedrag en prestaties bevordert. Het moedigt aan om deskundig en respectvol te handelen.

4. Diversiteit en inclusie: Diversiteit en inclusie zijn steeds belangrijkere kernwaarden. Ze benadrukken het streven naar een diverse en inclusieve werkomgeving en gelijke kansen voor alle medewerkers.

5. Leren en ontwikkeling: Veel bedrijven kunnen kernwaarden benadrukken die gericht zijn op leren en ontwikkeling. Dit moedigt continue groei en verbetering aan, zowel voor medewerkers als voor de organisatie als geheel.

6. Klantgerichtheid: Deze kernwaarde is van cruciaal belang. Het legt de nadruk op het begrijpen en voldoen aan de behoeften van klanten, of het nu gaat om medewerkers of organisaties.

7. Vertrouwelijkheid: Omdat bepaalde medewerkers toegang hebben tot gevoelige informatie, is vertrouwelijkheid een essentiële kernwaarde. Het benadrukt het belang van het discreet omgaan met persoonlijke en bedrijfsgegevens.

8. Teamwerk: Samenwerking en teamwerk zien we ook vaak terug. Ze moedigen collega’s aan om effectief samen te werken en bij te dragen aan het succes van de organisatie.

 

Met Learned kun je jouw kernwaarden in de praktijk brengen en handhaven

Onze geavanceerde HR-software biedt tools om kernwaarden te integreren in verschillende processen, van werving en onboarding tot prestatiebeoordelingen. Met behulp van Learned kun je ervoor zorgen dat jij en je collega’s niet alleen op de hoogte zijn van de kernwaarden, maar deze ook in jullie dagelijkse werkzaamheden toepassen. Het resultaat is een sterke, waardengedreven bedrijfscultuur

Gratis downloads

Breng low en high performers in kaart met objectieve evaluaties

Additional Resource

All resources >

Maandelijkse nieuwsbrief

Aanmelding voor nieuwsbrief voordelen