Terug

Medewerkerstevredenheids onderzoek (MTO): de ultieme gids

door Danique Geskus | mrt 4, 2024

De toenemende concurrentie om talent, het belang van werknemerswelzijn, veranderingen in de manier van werken en de veranderende behoeften van nieuwe generaties vragen om een grondig begrip van wat werknemers motiveert en tevreden houdt. Een Medewerkerstevredenheidsonderzoek (MTO) is een waardevol instrument dat bedrijven helpt deze aspecten te meten en problemen te identificeren. In deze gids bespreken we de cruciale rol van het uitvoeren van een MTO bij het aantrekken, behouden en motiveren van talent in een competitieve arbeidsmarkt.

 

 

Wat is een medewerkerstevredenheidsonderzoek?

Een medewerkerstevredenheidsonderzoek (MTO) is een proces dat wordt uitgevoerd door een organisatie om de tevredenheid en de betrokkenheid van de werknemers ten aanzien van de organisatie en haar beleid, processen en werkomstandigheden te meten en verbeteren. Het doel van een MTO is inzicht krijgen in de tevredenheid van medewerkers. Door middel van gestructureerde vragenlijsten worden diverse aspecten van het werk en de organisatie geëvalueerd, zoals de werkomgeving, werkdruk, salaris, loopbaanontwikkeling en de relatie met collega’s en leidinggevenden. Het doel is om te begrijpen hoe medewerkers zich voelen over hun werk en de organisatie als geheel.

 

 

Waarom is medewerkerstevredenheid belangrijk?

 

Arbeidsmarktconcurrentie

Met de toenemende concurrentie om talent in vele sectoren, is het belangrijker dan ooit voor bedrijven om te zorgen voor een bevredigende werkomgeving. Een MTO kan bedrijven helpen te begrijpen wat werknemers motiveert en tevreden houdt, waardoor ze concurrerend kunnen blijven in het aantrekken en behouden van talent.

 

Het toenemende belang van werknemerswelzijn

Bedrijven erkennen steeds meer dat werknemerswelzijn direct verband houdt met productiviteit en bedrijfsresultaten. Een MTO kan een waardevol instrument zijn om te meten hoe werknemers zich voelen over hun werk en werkomgeving, en om mogelijke problemen te identificeren die moeten worden aangepakt om het welzijn van werknemers te verbeteren.

 

Veranderingen in de manier van werken

Ontwikkelingen zoals de opkomst van remote en flexibel werken, vooral versneld door de COVID-19 pandemie, hebben de manier waarop we werken aanzienlijk veranderd. Deze veranderingen kunnen nieuwe uitdagingen en stressfactoren voor werknemers met zich meebrengen. Een MTO kan helpen deze uitdagingen te identificeren en te begrijpen hoe ze het beste kunnen worden aangepakt om de tevredenheid en productiviteit van werknemers te behouden of te verbeteren.

 

Veranderende behoeften van nieuwe generaties

De verwachtingen en waarden van de nieuwe generaties die de arbeidsmarkt betreden, zoals de Millennials en Gen Z, verschillen aanzienlijk van die van eerdere generaties. Deze nieuwe generaties hechten bijvoorbeeld meer waarde aan zaken zoals flexibiliteit, zinvol werk, continue leer- en ontwikkelingsmogelijkheden en een bedrijfscultuur die diversiteit en inclusie bevordert. Een MTO kan essentieel zijn om te begrijpen hoe goed de organisatie aan deze veranderende behoeften voldoet en om aanpassingen te maken waar nodig om aantrekkelijk te blijven voor deze talenten.

 

 

7 stappen voor het opstellen van een Medewerkerstevredenheidsonderzoek

Het opstellen van een effectief Medewerkerstevredenheidsonderzoek (MTO) vereist een zorgvuldige planning en een duidelijke strategie om zinvolle en actiegerichte inzichten te verkrijgen. Hieronder volgen enkele cruciale stappen die organisaties kunnen nemen om een succesvol MTO te ontwikkelen:

 

1. Bepaal de doelstellingen

Voordat je begint, is het essentieel om duidelijk te definiëren wat je hoopt te bereiken met het onderzoek. Wil je de algemene tevredenheid meten, specifieke aspecten van de werkomgeving onderzoeken, of inzicht krijgen in de impact van recente veranderingen binnen de organisatie? Duidelijke doelstellingen helpen bij het vormgeven van de vragenlijst en zorgen ervoor dat je relevante data verzamelt.

 

2. Ontwerp de vragenlijst

De vragen moeten helder, ondubbelzinnig en relevant zijn voor de doelstellingen van het onderzoek. Gebruik zowel gesloten als open vragen om kwantitatieve data en kwalitatieve inzichten te verzamelen. Gesloten vragen bieden gestructureerde data die gemakkelijk te analyseren is, terwijl open vragen diepere inzichten kunnen bieden in de ervaringen en meningen van medewerkers.

 

3. Zorg voor anonimiteit en vertrouwelijkheid

Medewerkers moeten zich veilig voelen om eerlijk te antwoorden zonder angst voor repercussies. Garandeer de anonimiteit en vertrouwelijkheid van de antwoorden om betrouwbare en oprechte feedback te krijgen.

 

4. Communiceer over het onderzoek

Informeer de medewerkers over het doel van het MTO, hoe de resultaten zullen worden gebruikt, en benadruk het belang van hun bijdrage. Een goede communicatie kan de responsgraad verhogen en zorgt voor meer betrokkenheid bij het proces.

 

5. Implementeer het onderzoek

Kies voor een toegankelijke methode om het onderzoek te verspreiden, zoals online enquêtetools, die zowel gebruiksvriendelijk zijn voor de organisator als voor de respondent. Zorg ervoor dat het onderzoek compatibel is met verschillende apparaten om de deelname zo laagdrempelig mogelijk te maken.

 

6. Analyseer de resultaten en onderneem actie

Na het verzamelen van de data, analyseer de resultaten om patronen, trends en gebieden van zorg te identificeren. Het is cruciaal om de bevindingen te vertalen naar concrete actieplannen om de werkomgeving te verbeteren en de tevredenheid en betrokkenheid van medewerkers te verhogen.

 

7. Deel de resultaten en volgende stappen

Communiceer de belangrijkste bevindingen en geplande acties met de medewerkers. Dit toont aan dat hun feedback serieus wordt genomen en draagt bij aan een cultuur van transparantie en continue verbetering. Het succesvol opstellen en uitvoeren van een MTO is een doorlopend proces dat regelmatig moet worden herhaald om de vinger aan de pols te houden en de werkomgeving voortdurend te verbeteren.

 

Alternatief voor een uitgebreid medewerkerstevredenheidsonderzoek: eNPS

eNPS, oftewel Employee Net Promoter Score, is een methode die bedrijven gebruiken om de loyaliteit en tevredenheid van hun medewerkers te meten. Het is gebaseerd op de Net Promoter Score (NPS), een veelgebruikte metriek in klanttevredenheidsonderzoeken. Wil je weten hoe je de eNPS van je organisatie kunt berekenen? Lees hier ons hele blog over de eNPS.

Het is belangrijk te onthouden dat de eNPS een algemeen beeld geeft van de medewerkerstevredenheid, maar geen gedetailleerde inzichten biedt. Voor een vollediger beeld van de medewerkerstevredenheid is het nuttig om de eNPS te combineren met andere metrieken en feedbackmethoden.

 

 

3 tips bij het analyseren van de resultaten

Het analyseren van resultaten van een Medewerkerstevredenheidsonderzoek (MTO) kan een uitdagende taak zijn voor organisaties. Er zijn verschillende factoren die het proces complex maken, zoals het bepalen van een “goed resultaat”, de subjectiviteit van beoordelingen en de overweldigende hoeveelheid informatie.

 

Tip 1: goed resultaat bepalen bij het analyseren van je MTO

Het bepalen wat een “goed resultaat is” Het kan lastig zijn om een duidelijke standaard te definiëren en te interpreteren wat je kunt beschouwen als positief of negatief resultaat. Subjectiviteit van beoordelingen: Wat als een goed resultaat wordt beschouwd, kan subjectief zijn en afhangen van de individuele percepties en verwachtingen van de interpretator. Door te werken met benchmarkgegevens van vergelijkbare organisaties of branchegegevens kan je als organisatie beter beoordelen of de resultaten boven of onder het gemiddelde liggen. Learned biedt standaard benchmark data van vergelijkbare organisaties op basis van 18 wetenschappelijk bewezen thema’s voor medewerkersbetrokkenheid.

 

Tip 2: Verwarring door tegenstrijdige resultaten

Lange vragenlijsten met verschillende vragen kunnen tot tegenstrijdige antwoorden en resultaten leiden. Bijvoorbeeld, een medewerker kan positief reageren op de ene vraag die betrekking heeft op hun werklast, maar negatief reageren op een andere vraag over werk-privé balans. Het kan verwarrend zijn om deze tegenstrijdige resultaten te interpreteren en er een coherente conclusie uit te trekken. Door te werken met een vragenlijst die wetenschappelijk is onderbouwd voorkom je dat vragen multi-interpretabel zijn. Gebruik bijvoorbeeld het gratis Learned Employee Engagement model. Dit model bestaat uit 18 thema’s en meer dan 70 vragen die wetenschappelijk bijdragen aan medewerkerbetrokkenheid.

 

Tip 3: Overweldigende hoeveelheid informatie bij het analyseren

Bij lange vragenlijsten kan het al snel voorkomen dat je grote hoeveelheden data moet analyseren. Dit kan overweldigend zijn en het moeilijk maken om de belangrijkste patronen en trends te identificeren. Het ontbreekt aan een duidelijke thematiek met bijbehorende vragen. Het Learned engagement model in combinatie met het Learned platform helpt je orde te scheppen in de chaos. Door de resultaten te rapporteren op thema en daarna in te zoomen op de onderliggende vragen heb je snel de inzichten die je zoekt.

 

 

Is een medewerkerstevredenheidsonderzoek verplicht voor organisaties?

Je vraagt je misschien af of het wettelijk verplicht is om een medewerkerstevredenheidsonderzoek uit te voeren. Nou, eigenlijk niet. In de Arbowet worden werkdruk, werkstress en ongewenst gedrag gezien als psychosociale arbeidsbelasting (PSA). Het is wel verplicht om deze belasting op te nemen in de risico-inventarisatie en -evaluatie (RI&E), samen met andere arbeidsrisico’s.

Daarnaast schrijft de Arbowet voor dat werkgevers een beleid moeten voeren dat gericht is op het voorkomen van PSA. En als het voorkomen ervan niet mogelijk is, dan moet het beleid gericht zijn op het beperken ervan. Hoewel een medewerkerstevredenheidsonderzoek niet specifiek genoemd wordt als verplichting, kan het wel helpen om werkdruk, werkstress en ongewenst gedrag in kaart te brengen en mogelijke verbeterpunten te identificeren.

Het is belangrijk om te benadrukken dat het bevorderen van een gezonde werkomgeving en het welzijn van medewerkers een gedeelde verantwoordelijkheid is. Actief beleid voeren om PSA te voorkomen of te beperken is van essentieël belang. Zo laat je als werkgever zien dat je betrokken bent bij het welzijn van je medewerkers.

 

 

Learned: MTO software met ingebouwde analyse functies

Learned helpt je een data gedreven talent management strategie te implementeren. Ontdek blind spots om de betrokkenheid van medewerkers te vergroten. Verkrijg de inzichten die je nodig hebt om actie te ondernemen met de krachtige rapportages. Hierdoor vergemakkelijken we het analyseren van MTO’s. Probeer Learned nu 14 dagen gratis!

medewerkerstevredenheidsonderzoek resultaten

 

FAQ

Hoe vaak moet een organisatie een MTO uitvoeren?

Een organisatie zou in ieder geval jaarlijks een uitgebreid medewerkerstevredenheidsonderzoek (MTO) moeten uitvoeren om een consistent beeld te krijgen van de medewerkerstevredenheid en betrokkenheid. Voor organisaties die actief werken aan verbeterinitiatieven, kan het waardevol zijn om vaker korte pulse surveys uit te voeren. Deze aanpak stelt organisaties in staat om sneller op feedback te reageren en de impact van veranderingen te meten.

 

Wat zijn de gemiddelde kosten verbonden aan het uitvoeren van een MTO?

De kosten van het uitvoeren van een medewerkerstevredenheidsonderzoek kunnen variëren afhankelijk van verschillende factoren. Waaronder de omvang van de organisatie, de gekozen methodologie, en of er wordt samengewerkt met externe consultants. Voor kleine organisaties die interne middelen en gratis of betaalbare enquêtetools gebruiken, kunnen de kosten relatief beperkt blijven tot de tijd die medewerkers besteden aan het onderzoek. Grotere organisaties of diegene die kiezen voor een diepgaande aanpak met externe expertise, kunnen echter aanzienlijk hogere kosten verwachten. Deze kosten kunnen oplopen tot tienduizenden euro’s voor uitgebreide onderzoeken met gedetailleerde analyses en rapportages.

 

Hoe gaat een organisatie om met zeer negatieve feedback of ernstige problemen die naar voren komen uit een MTO?

Wanneer een MTO ernstige problemen of negatieve feedback onthult, is het belangrijk voor een organisatie om deze kwesties serieus te nemen en een plan van aanpak te ontwikkelen. Dit begint met een diepgaande analyse van de feedback om de kernoorzaken van de problemen te begrijpen. Vervolgens moet er een actieplan worden opgesteld, idealiter met betrokkenheid van de medewerkers, om gerichte verbeteringen door te voeren. Open en eerlijke communicatie over de bevindingen en geplande acties is essentieel om vertrouwen te behouden en te laten zien dat de organisatie zich inzet voor verbetering. Regelmatige updates over de voortgang en het effect van de genomen maatregelen helpen om het proces transparant te maken en tonen de inzet voor continue verbetering.

Gratis downloads

Realtime inzicht in medewerkersbetrokkenheid

Additional Resource

All resources >

Maandelijkse nieuwsbrief

Aanmelding voor nieuwsbrief voordelen