Terug

Skill frameworks: definitie en gebruik

door Danique Geskus | apr 25, 2024

Het is cruciaal om je vaardigheden voortdurend te ontwikkelen en aan te passen. Of je nu een professional bent die op zoek is naar carrièregroei, een werkgever die het beste talent wil aantrekken en behouden, of een onderwijsinstelling die studenten wil voorbereiden op de uitdagingen van morgen, het begrijpen en effectief toepassen van skill frameworks is essentieel. Laten we eens dieper ingaan op wat skill frameworks zijn, waarom ze belangrijk zijn en hoe ze kunnen worden gebruikt om individuen en organisaties te versterken.

 

Wat zijn skill frameworks?

Skill frameworks zijn gestructureerde en systematische benaderingen van het identificeren, organiseren en evalueren van vaardigheden die nodig zijn voor succes in verschillende beroepen, sectoren en disciplines. Deze frameworks kunnen variëren van algemene, overkoepelende modellen tot specifieke, vakspecifieke schema’s.

Een goed ontworpen skill framework omvat typisch:

  • Kernvaardigheden: Fundamentele vaardigheden die essentieel zijn voor bijna elk beroep of industrie, zoals communicatie, probleemoplossend vermogen en samenwerken.
  • Professionele skills: Specifieke kennis en expertise die nodig zijn voor een bepaald vakgebied of beroep, zoals programmeertalen voor softwareontwikkelaars of medische procedures voor artsen.
  • Zachte vaardigheden: Ook wel bekend als overdraagbare vaardigheden, deze omvatten zaken als leiderschap, kritisch denken en creativiteit, die relevant zijn voor verschillende functies en situaties.
  • Branchespecifieke vaardigheden: Vaardigheden die specifiek zijn voor bepaalde industrieën of beroepen, zoals financiële analyse voor bankiers of onderhandelingsvaardigheden voor vastgoedmakelaars.

Door vaardigheden op een gestructureerde manier te definiëren en te organiseren, kunnen skill frameworks individuen helpen bij het identificeren van hun sterke en zwakke punten, werkgevers bij het afstemmen van talent op functievereisten en onderwijsinstellingen bij het ontwikkelen van curricula die relevant zijn voor de arbeidsmarkt.

 

Waarom zijn skill frameworks belangrijk?

Carrièregroei en ontwikkeling:

Voor individuen kunnen skill frameworks dienen als routekaart voor professionele ontwikkeling. Door te begrijpen welke vaardigheden nodig zijn voor hun gewenste loopbaantraject, kunnen ze gerichte inspanningen leveren om die vaardigheden te verwerven en te versterken.

 

Talentmanagement en werving:

Werkgevers kunnen skill frameworks gebruiken om duidelijke verwachtingen te stellen aan kandidaten en om effectiever talent te werven, evalueren en ontwikkelen. Het stelt hen in staat om de juiste persoon op de juiste positie te plaatsen.

 

Onderwijs en opleiding:

Skill frameworks zijn waardevolle hulpmiddelen voor onderwijsinstellingen om curricula te ontwerpen die relevant zijn voor de arbeidsmarkt. Door studenten de vaardigheden bij te brengen die werkgevers zoeken, kunnen onderwijsinstellingen hun afgestudeerden beter voorbereiden op een succesvolle carrière.

 

Standaardisatie en vergelijkbaarheid:

Door een gemeenschappelijke taal te bieden voor het bespreken en evalueren van vaardigheden, kunnen skill frameworks organisaties helpen om talent op een consistente en vergelijkbare manier te beoordelen, ongeacht de sector of locatie.

 

Waar kunnen skill frameworks voor worden gebruikt?

Persoonlijke ontwikkeling:

Individuen kunnen skill frameworks gebruiken als zelfbeoordelingsinstrumenten om hun sterke en zwakke punten te identificeren, ontwikkelingsdoelen te stellen en gerichte leeractiviteiten te plannen.

Learned UI waarin te zien is hoe een Marketing manager beoordeeld is door drie personen op verschillende skills

Evaluaties binnen Learned worden gevoerd op basis van het functieprofiel van de medewerkers, waarin de kritische prestatie indicatoren (KPIs) en het verwachte gedrag voor relevante skills en competenties zijn benoemd. Wil je hier ook mee aan de slag? Probeer Learned nu 14 dagen gratis uit.

 

Wervings- en selectieproces:

Werkgevers kunnen skill frameworks integreren in hun wervings- en selectieprocessen door duidelijke vaardigheidseisen te definiëren voor openstaande functies en kandidaten te evalueren op basis van deze criteria.

 

Training en ontwikkeling:
Organisaties kunnen skill frameworks gebruiken als leidraad voor het ontwerpen van trainingsprogramma’s die zijn afgestemd op de behoeften van hun medewerkers en die gericht zijn op het versterken van relevante vaardigheden.

 

Loopbaantrajectplanning:

Door skill frameworks te integreren in loopbaantrajectplanning, kunnen organisaties werknemers helpen bij het identificeren van groeimogelijkheden binnen de organisatie en het plannen van stappen om hun carrièredoelen te bereiken.

 

FAQ

Wat is het verschil tussen skill frameworks en competentiematrix?

Skill frameworks richten zich specifiek op vaardigheden die nodig zijn voor succes in een bepaald beroep of industrie, terwijl een competentiematrix een breder scala aan kenmerken omvatten, waaronder kennis, houding en gedrag.

 

Zijn skill frameworks statisch of kunnen ze evolueren?

Skill frameworks kunnen zeker evolueren om gelijke tred te houden met veranderingen in de industrie, technologie en maatschappij. Het is belangrijk dat ze regelmatig worden herzien en bijgewerkt om relevant te blijven.

 

Zijn er standaard skill frameworks beschikbaar of moeten organisaties hun eigen frameworks ontwikkelen?

Er zijn zowel algemene als branchespecifieke skill frameworks beschikbaar, maar veel organisaties kiezen ervoor om hun eigen frameworks te ontwikkelen die zijn afgestemd op hun specifieke behoeften en context.

 

Hoe kunnen individuen hun vaardigheden evalueren met behulp van skill frameworks?

Individuen kunnen hun vaardigheden evalueren door een zelfbeoordeling uit te voeren waarbij ze de vaardigheden in het framework vergelijken met hun eigen ervaring en competenties. Externe evaluatie.

Gratis downloads

Onze methodiek voor objectieve Performance Management

Additional Resource

All resources >

Maandelijkse nieuwsbrief

Aanmelding voor nieuwsbrief voordelen