Terug

Employee journey: de medewerkersreis

Goede verkopers en marketeers weten dat de wijze waarop klanten de contactmomenten ervaren bijna net zo belangrijk zijn als het product of de dienst die zij willen kopen (customer journey). Zij hebben het credo ‘behandel uw klant zoals u zelf behandeld wilt worden’ (de customer experience) hoog in het vaandel staan.

 

Contactmomenten

De employee experience, medewerkers ervaring, heeft veel gemeen met de customer experience en als de in hiervoor genoemde credo het woord klant wordt vervangen door medewerker, wordt al een goede stap gezet in de employee journey. Dit is de reis die medewerkers maken vanaf het eerste contact met de organisatie tot aan hun vertrek.

Gedurende deze reis zijn er vele contactmomenten waarin de organisatie het functioneren, de persoonlijke- en professionele ontwikkeling en werkplezier van hun medewerkers en de opvattingen en ideeën van deze medewerkers als sollicitant en ex-medewerker positief kunnen beïnvloeden. Voorbeelden van deze momenten zijn het sollicitatiegesprek, de eerste werkdag, teamoverleggen, organisatiebijeenkomsten, verjaardagen en gesprekken als het arbeidsvoorwaardengesprek, onboardinggesprek, beoordelingsgesprek, verzuimgesprek, coachingsgesprek en exitgesprek. Het is de insteek dat al deze geplande en ongeplande, formele en informele contactmomenten waarin gesproken wordt over het verder ontwikkelen van sterke punten, de werkbelasting, autonomie, duurzame inzetbaarheid, de bijeenkomsten voor alumni op een positieve wijze bijdragen aan de employee experience van medewerkers. Deze lijn wordt voorgezet bij het vertrek van medewerkers. Vertrekkers kunnen immers terugkeren (boemerangmedewerkers) of zelfs klanten worden en dan is het nog steeds: wie goed doet, wie goed ontmoet.

 

Meer weten?

Wil je weten hoe je de Performance Management cyclus kunt vernieuwen? Lees ook onze blog of download ‘De ultieme gids voor Performance Management’.

Gratis downloads

Ontwerp zélf een moderne HR-cyclus in 5 (effectieve) stappen

Additional Resource

All resources >

Carrière framework

Functiehuis, Competenties & Skills en Carrièrepaden

Performance Management

Evaluaties, 1:1's, feedback en doelen

Engagement

Traditionele enquêtes, Pulse-enquêtes en eNPS

Veiligheid

Alles over onze beveiligings- en AVG-protocollen

Integraties

Integreer met HRIS, SSO, MFA en Agenda

Overzicht

Een overzicht van alle producten op het Learned-platform

Ons verhaal

Onze missie en wat ons uniek maakt

Return on investment

De bedrijfswaarde en het rendement op investering

HR kenniscentrum

E-guides, webinars en templates

Implementatie & support

Bewezen implementatietrajecten, video's en webinars

Klantcases

Ontdek hoe onze klanten Learned gebruiken

Blog

Artikelen voor HR managers