Terug

Functioneringsgesprek: betekenis en voorbeeld formulier

door Danique Geskus | nov 8, 2023

Inhalt
Inhoud
Contents

Template: functioneringsgesprek Nieuwe Stijl

Het functioneringsgesprek en beoordelingsgesprek zijn belangrijke onderdelen van de gesprekscyclus. Hierbij staat het stellen van de juiste vragen centraal. Hiervoor hebben wij wat punten op een rijtje gezet om te zorgen voor een sterk functioneringsgesprek. Lees verder en download het template voor het functioneringsgesprek of beoordelingsgesprek.

 

Wat is een functioneringsgesprek nieuwe stijl?

Het functioneringsgesprek is een vast onderdeel van een traditionele gesprekscyclus die veelal nog meer bestaat uit een plan- en beoordelingsgesprek. Hierbij stel je aan het begin van het jaar doelen, halverwege het jaar evalueer je deze in een functioneringsgesprek en aan het einde van het jaar beoordeel je ze. Het functioneringsgesprek is een gesprek tussen de manager en medewerker. Een goed functioneringsgesprek gaat in op de prestatie van de medewerker, zijn of haar ontwikkeling, werkplezier en bijvoorbeeld doorgroeimogelijkheden. Een belangrijk verschil t.o.v. het beoordelingsgesprek is dat het functioneringsgesprek ook ingaat op de toekomst en uitgaat van tweerichtingsverkeer. Met andere woorden: er wordt niet gefocust op de geschiedenis maar ook op de toekomst.

Liever gelijk aan de slag met het voorbeeld functioneringsgesprek in de nieuwe stijl? Download hem hier en begin meteen met voorbereiden!

 

Het nieuwe beoordelen

In de afgelopen jaren stonden de kranten geregeld vol met teksten als: “Schaf het functioneringsgesprek af”. Veel organisaties zien een functioneringsgesprek als een moetje en van weinig toegevoegde waarde.

Enkele onderzoeksresultaten:

    • 90% van de HR managers geeft aan dat het functionerings- en beoordelingsgesprek geen kwalitatieve informatie bevat.
    • 95% van de managers geeft aan niet tevreden te zijn met de jaarlijkse gesprekscyclus

Daarom kozen in de afgelopen jaren diverse bedrijven ervoor om het gesprek helemaal af te schaffen. Veel van die bedrijven zijn daar inmiddels van teruggekomen, want het afschaffen van een functioneringsgesprek is eigenlijk niet zo’n goed idee.

Een betere ontwikkeling is het kijken naar waarom het functioneringsgesprek niet het beoogde resultaat: “het beter laten functioneren van medewerkers”, behaald en het gesprek vervolgens te vernieuwen. Eén van de populaire methoden om de gesprekscyclus te vernieuwen is ‘Het Nieuwe Beoordelen’. Bij het nieuwe beoordelen zijn de manager en de medewerker doorlopend met elkaar in gesprek over doelen, ontwikkeling en carrière. Er wordt dus niet langer vastgehouden aan een plan-, functionerings- en beoordelingsgesprek. In plaats daarvan vindt er een continue dialoog plaats.

 

 

Voorbeeld functioneringsgesprek formulier nieuwe stijl

Het functioneringsgesprek/beoordelingsgesprek vernieuwen kan op verschillende wijzen. De verbeteringen die het meest worden toegepast beschrijven we hier.

 

1. Geef 360° feedback

Eén van de belangrijkste ontwikkelingen is het toevoegen van 360-graden feedback. Hierdoor ontstaat een volledig beeld waarmee de manager een meer onderbouwd en afgewogen evaluatie kan maken. Tevens ontstaan zo nieuwe inzichten voor zowel de medewerker als de manager.

 

2. Kijk vooruit

Een tweede ontwikkeling is het toevoegen van vragen die gericht zijn op de toekomst. Evalueren is belangrijk. Echter, kan hier enkel nog lering uit worden getrokken. Door ook vragen toe te voegen gericht op de toekomst wordt het gesprek meer actiegericht. Deze manier van vraagstelling hebben wij verwerkt in het functioneringsgesprek/beoordelingsgesprek formulier hieronder.

 

3. Breid de gespreksonderwerpen uit

Als derde verbetermogelijkheid zien wij het uitbreiden van de gespreksonderwerpen. Hieronder vind je een link naar een template met +25 vragen voor het functioneringsgesprek nieuwe stijl. Wil je het volledige formulier en alle voorbeeldvragen? Download hem hier en begin meteen met voorbereiden!

 

Continue dialoog bij Learned

Vanuit Learned adviseren wij onze klanten ook om te streven naar een continue dialoog. Door als manager doorlopend met je medewerkers in gesprek te gaan zien wij dat medewerkers beter weten hoe zij kunnen bijdragen aan de organisatie en actiever aan de slag gaan met hun ontwikkeling. Echter, is de stap van een traditionele gesprekscyclus naar een continue dialoog voor veel bedrijven in de praktijk te groot.

Een eerste stap richting een continue dialoog kan zijn om het bestaande functioneringsgesprek te vernieuwen voor het voorbeeld functioneringsgesprek in de nieuwe stijl. De bestaande gesprekscyclus hou je zo in stand en je focust eerst op het verbeteren van de bestaande contactmomenten.

Learned platform UI, voorbeeld van prestatieverwachting. Zo maak je het voeren van het functioneringsgesprek een stuk eenvoudiger.

Met Learned maak je verwachtingen en evaluaties transparant. Met behulp van AI stel je eenvoudig marktconforme functieprofielen op met doelstellingen, competenties en vaardigheden. Probeer Learned nu 14 dagen gratis!

Toelichting: In dit voorbeeld zie je het functieprofiel voor een HR manager. Dit profiel en nog ruim 4000 andere profielen zijn gratis beschikbaar in Learned. Je ziet hoe je het succes van deze functie kan meten en welk gedrag voor welke competenties en skills benodigd is.

Maandelijkse nieuwsbrief

Aanmelding voor nieuwsbrief voordelen